top of page
Kongsfjord energi.png
WhatsApp Image 2024-04-22 at 13.40.40_d3911778.jpg

Kongsfjord Energi AS

Kongsfjord Energi AS er et selskap basert i Berlevåg kommune

Selskapet fokuserer på utvikling av sirkulære samfunn med ambisjoner om å etablere helhetlige energiløsninger som styrker lokal forsyningssikkerhet og et stabilt kultur- og næringsgrunnlag

Kongsfjord Energi AS er et heleid datterselskap av det norske selskapet H2Carrier AS

Våre prosjekter

Kongsfjord Energi fokuserer på utvikling av et større vindkraftverk på Rubbedalshøgda på Varangerhalvøya i Båtsfjord og Berlevåg kommuner

 

Prosjektet kombinerer vindkraft fra Rubbedalshøgda vindkraftverk med hydrogen- og ammoniakkproduksjon fra et flytende produksjonsanlegg som vil ligge i Kongsfjord

Søsterselskapet Arktis Energi AS arbeider med et tilsvarende prosjekt i Lebesby og Gamvik kommuner

Her finner du link til Rubbedalshøgda vindkraftverk

H2Carrier AS

H2Carrier er et prosjektutviklingsselskap som fokuserer på å fremme ny fornybar energiproduksjon med videreforedling til grønt hydrogen og grønn ammoniakk

Selskapet jobber med en rekke større prosjekter i Norge og internasjonalt

H2Carrier har utviklet et design for et flytende produksjonsfartøy for grønn hydrogen- og ammoniakkproduksjon kalt P2XFloater™

Logo_FINAL-01.png
bottom of page